Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk deltakelse i ”IEA Heat Pump Programme Annex 32” i perioden 2006-2008

Sammendrag

Innen IEAs varmepumpeprogram (IEA HPP) ble det i 2006 startet opp et internasjonalt samarbeidsprosjekt (Annex) som tar for seg varmepumpesystemer for oppvarming og kjøling av lavenergibygninger og passivhus, ”Annex 32 – Eco-nomical Heating and Cooling Systems for Low-Energy Houses”. Prosjektet vil gå ut 2009. De 9 medlemslandene i IEA HPP Annex 32 er Canada, Japan, Nederland, Norge, Sverige, Sveits (Operating Agent), Tyskland, USA og Østerrike. Overordnet målsetting for IEA HPP Annex 32 er: • Kartlegging og analyse av eksisterende varmepumpesystemer for lavenergibygninger• Utvikling av nye varmepumpesystemer som har høyere energieffektivitet og lavere kostnader• Forbedring av systemintegrasjon, blant annet styrings- og reguleringssystemer• Standardisering av informasjon for å øke konkurranseevne og kvalitet for systemene• Analyse av økonomiske aspekter og markedsaspekter Hvert deltakerland i Annex 32 gjennomfører egne utrednings-, forsknings- og utviklingsprosjekter. Norges deltakelse i IEA HPP Annex 32 har vært finansiert av ENOVA SF, mens SINTEF Energiforskning AS har hatt ansvaret for planleg-ging og gjennomføring av de norske prosjektaktivitetene i perioden november 2006 til desember 2008. Denne rapporten opp¬summerer de viktigste norske aktivitetene i IEA HPP Annex 32: • Utvikling av norsk Internett hjemmeside (http://www.energy.sintef.no/prosjekt/annex32)• Utarbeidelse av teknologirapporter og FoU-rapporter• Initiering, koordinering og gjennomføring av norske FoU-prosjekter på SINTEF og NTNU• Informasjonsformidling (teknologioverføring) i Norge• Nettverksbygging mot viktige aktører i Norge• Foredrag på norske, nordiske og internasjonale seminarer, workshops og konferanser• Internasjonale arbeidsmøter (Nederland, USA, Japan, Sveits)

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jørn Stene

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS

År

2009

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6768

ISBN

9788259433862

Vis denne publikasjonen hos Cristin