Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonekart etter T-1442 for Eidfjord helikopterplass Sima

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for Eidfjord helikopterplass Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. Beregningen er foretatt med NORTIM etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Aktiviteten ved landingsplassen vil kunne ha en sterk sesongmessig variasjon. Det er derfor beregnet for den travleste tremåneders periode i løpet av året, fra juni til august. Støysonene som fremkommer på dette grunnlag omslutter ingen bygninger med støyfølsomt bruksformål.

Oppdragsgiver: Helikopter Utleie AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.07

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A11012

ISBN

9788214044270

Vis denne publikasjonen hos Cristin