Til hovedinnhold
Norsk English

Kan man reise anonymt i Norge?

Sammendrag

Høsten 2008 er det gjennomført intervju med aktører innenfor persontransport i Norge der temaet var behandling av personopplysninger. Rapporten inngår i Statens vegvesens etatsprosjekt om Personvern og trafikk. Resultatene er beskrivende og ikke nødvendigvis dekkende for de ulike transportgreinene. Informantene viser mange eksempler på behandling av personopplysninger med ulik lagringstid avhengig av formålet. Informasjonen på internett og i litteraturen peker også på at vi som trafikanter legger igjen mange og ulike spor. Generelt er dataene ikke sensitive og virksomhetene har i liten grad identifisert alvorlige konsekvenser for kundene. Virksomhetene synes å ha tydelig fokus på informasjonssikkerhet som fysisk sikkerhet, adgangskontroll, utveksling av informasjon m.m., men det er varierende grad av fokus på personvernet. Hensynet til personvernet avveies i forhold til effektivitet, datasikkerhet, kundevennlighet osv. En vesentlig motivasjon for å ivareta personvernet, er hensynet til virksomhetens og bransjens omdømme. Vi peker på at det kan være forskjeller mellom små og store aktører og mellom privat virksomhet og offentlig forvaltning. Det er viktig at den enkelte ansatte får tilstrekkelig kunnskap om personvernloven og interessene den skal ivareta, men det er også behov for å kunne se egne arbeidsoppgaver som en del av hele virksomheten. Avslutningsvis peker vi på at materialet gir noen begrunnelser for videre arbeid med en evt. sektorpolicy.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Liv R. Øvstedal

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2009

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214047288

Vis denne publikasjonen hos Cristin