Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker: Resultater fra teksturmålinger 2006 - 2008.

Sammendrag

Det ble gjennomført teksturmålinger (2D) på et større antall vegdekker i perioden 2006 -08 i tilknytning til etatsprosjektet ”Miljøvennlige vegdekker”, gjennomført i regi av Statens vegvesen. Rapporten refererer til de målerutiner som er etablert i tidligere fase av prosjektet, og gjennomgår kort de viktigste størrelsene for tekstur. På et utvalg av 37 vegdekker tett asfalt er det gjort ulike typer undersøkelser. Hovedpunktene i undersøkelsen skulle belyse: ·   Generelt om tekstur i vegoverflaten, ·   Sammenhenger mellom støy og teksturdata, evt. materialdata for     vegdekket, ·   Utvikling i tekstur over tid, spesielt i løpet av det første året,     samt gi ·   Eksempler på teksturdata for de vanligste dekketypene. Undersøkelsene er begrenset til støy fra ett bildekk (referansedekk A), og til rullehastigheten 50 km/t. Undersøkelsen omfatter ikke porøse dekker. Det er samlet inn materialdata for alle vegdekkene. Teksturdata for alle dekkene er gitt som teksturspektra med teksturrelevante parametere som tillegg. Resultatene viser ganske stor spredning. Statistikkundersøkelsen viste at støyen kan modelleres rimelig sikkert dersom teksturdata (teksturparametere) finnes. Analysen gir også indikasjoner på at disse teksturparameterene statistisk sett kan avhenge av materialparametere og piggdekkandel.   Utviklingen av tekstur fra nylagte dekker til eldre viste et ganske klart mønster. Teksturspekteret endres markert i løpet av det første året. Endringen er ugunstig for støy. Rapporten avsluttes med forslag til videre arbeid med bakgrunn i erfaringer fra prosjektet.

OppdragsgiverE: Statens vegvesen Vegdirektoratet; Norges Forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E239; 90E266

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A10917

ISBN

9788214044256

Vis denne publikasjonen hos Cristin