Til hovedinnhold
Norsk English

Støysonekart etter T-1442 for Skjolden helikopterplass Hauge

Sammendrag

Det er utført beregning av støysoner for Skjolden helikopterplass Hauge i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Beregningen er foretatt med NORTIM etter reglene i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Aktiviteten ved landingsplassen vil ha en sterk sesongmessig variasjon. Det er derfor beregnet for sommersesongen fra mai til september hvor 80 % av årstrafikken forekommer. Gul støysone som framkommer på dette grunnlag, omslutter i alt 1 bygning som har et støyømfintlig bruksformål. Det bør derfor vurderes om det skal kartlegges behov for avbøtende tiltak på denne.

Oppdragsgiver: Helikopter Utleie AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E103.06

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A10870

ISBN

9788214044300

Vis denne publikasjonen hos Cristin