Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvennlige vegdekker: Måling og analyse av teksturdata for vegdekker. Forutsetninger og validering

Sammendrag

Rapporten beskriver hovedtrekkene i en tilrettelegging av måle- og analysemetoder for tekstur i vegoverflater. Utgangspunktet er de forutsetningene som gjelder ved bruk av registreringsutstyr for spor og jevnhet, ALFRED, basert på laserprofilometri. Tekstur kan måles over lengre sammenhengende strekninger. Analysen er gjort mer fleksibel ved at delstrekninger kan velges ut for analyse, og identifisering ved kilometreringsdata. Feilregistrering og -retting er automatisert. Det er gjennomført en praktisk form for validering som indikerer at måle- og analysemetodene for tekstur som er tatt fram i dette prosjektet, gir rimelige resultater. Det er også vist at egenstøyen fra lasermåleren kan være noe høy i deler av det måleområdet som teksturmålingene bør dekke.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Vegdirektoratet; Norges Forskningsråd
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 90E239; 90E266

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Svein Ådne Storeheier

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2009

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

A10839

ISBN

9788214044249

Vis denne publikasjonen hos Cristin