Til hovedinnhold
Norsk English

SO2 utslipp ved forbrenning av gipsholdige avfall

Sammendrag

I forskningsprosjektet aCOM, er det fra industrideltagerne framsatt ønske om å kartlegge SO2 utslipp fra avfallsforbrenning, hvis avfallet inneholder gips. Innledende forsøk (TR F6615) viste at gips ble spaltet ved en mye lavere temperatur enn hva som er beskrevet i teorien (~1100 °C), og at ved ufullstendig forbrenning kan SO2 utslippet øke ytterligere. Denne gangen ble en mer omfattende forsøksrunde utført, som viser at gipsinnblanding øker SO2-utslippet, og at økende mengde gips gir økende utslipp. Med økende SO2-utslipp øker HCl utslippet også, som indikerer en interaksjon mellom S og Cl i brenselet, via askekomponenter og dannelse av mer alkaliesulfater på bekostning av alkalieklorider. Mer Cl blir derfor tilgjengelig for dannelse av HCl. SO2-utslippet viser avhengighet av luftoverskuddstall og temperatur, men graden av avhengighet er forskjellig for rene brensler og brensler med gipsinnblanding. Dette er forventet siden SO2 dannes både fra brenselet og fra gipsen innblandet i brenselet. 

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi

År

2008

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A6762

ISBN

9788259433794

Vis denne publikasjonen hos Cristin