Til hovedinnhold
Norsk English

Innovative teknologier innen avansert forbrenning av avfall og biomasse – Utdypende litteraturstudie

Sammendrag

Denne rapporten er en utvidet og utdypet etterfølger til SINTEF rapporten ”Ny teknologi innen avansert forbrenning av avfall og biomasse – Litteraturstudie” (TR A6616). Hovedmålet med denne rapporten er å gi en oversikt over samt gi kritiske kommentarer/bemerkninger til potensielle nye teknologier som kan innføres ifbm. forbrenning av avfall og biomasse for å bekjempe de mest aktuelle utfordringene utpekt i en 2007 undersøkelse av 10 aCOM medlemmer innenfor avfallsforbrenningsbransjen, utført av SINTEF. To nye teknologier ble utpekt som mest interessante: O2/N2 anriking, først og fremst, for å redusere NOx utslipp, men også for å påvirke positivt forbrenningsprosessen i sin helhet Bruk av additiver mot korrosjon (og groing) Initielle eksperimentelle forsøk er kjørt for å studere effekten av O2 og N2 anrikning på konvertering av nitrogen, svovel og klor i brenselet til NOx, SO2 og HCl. De initielle forsøkene med O2 og N2 anrikning viser tydelige effekt på konverteringen av nitrogen, svovel og klor i brenselet til NOx, SO2 og HCl. Den meget begrensete forsøksmatrisen som ble kjørt var ikke omfattende nok til å separere effekten av alle parametrene som påvirker konverteringen. For svovel og klor vil også askekjemien være av stor betydning, dvs. at svovel og klor kan bindes av ulike askekomponenter og ender opp som aerosoler, belegg eller i flyveaske eller bunnaske. Brenselsammensetningen er derfor også av stor betydning, dvs. hvor mye brenselet inneholder av de ulike elementene, og ikke minst hvor mye brenselet inneholder av askekomponenter som K, Na og Ca i forhold til S og Cl.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi
  • SINTEF Energi AS

År

2008

Forlag

Teknisk rapport (SINTEF Energiforskning)

Hefte nr.

TR A6771

ISBN

978-82-594-3390-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin