Til hovedinnhold
Norsk English

Corporate governance. Oppsummeringsrapport

Sammendrag

Corporate governance kan oppfattes som et svar på finansverdenens økte krav til styring og rapportering i virksomhetene de investerer i. Selskap i petroleumsbransjen bruker i økende grad rapportering i forhold til ikke-finansielle indikatorer som virkemiddel for å tiltrekke seg investorer. Det synes å være betydelige berøringspunkter mellom finansverdenens krav på disse områdene og krav i HMS-regelverket for norsk petroleumsvirksomhet.Denne rapporten er utarbeidet for Petroleumstilsynet. Formålet er å undersøke de ovennevnte trendene med henblikk på• hvilke standarder som er av betydning for aktørene i petroleumsvirksomheten;• hvilke benchmarkingaktiviteter selskapene velger å være med på og hva disse måler;• hvilke sentrale berøringspunkter som finnes mellom finansverdenens krav til virksomhetsstyring og rapportering og myndighetenes krav til HMS-styring og rapportering.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnar Rosness
  • Helene Cecilie Blakstad
  • Thomas Dahl

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A06133

ISBN

8214041376

Vis denne publikasjonen hos Cristin