Til hovedinnhold
Norsk English

Risikovurdering av farlig gods i Strømsåstunnelen og Bragernestunnelen

Sammendrag

Rapporten presenterer anslag for risikoen knyttet til transport av farlig gods gjennom Strømsåstunnelen og Bragernestunnelen. Effekten av å kreve omkjøring av farlig gods trafikk i rushtrafikken blir også vurdert. Videre blir en del andre risikoreduserende tiltak foreslått.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Per Richard Hokstad
  • Bodil Aamnes Mostue
  • Jørgen Rødseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2006

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A06015

ISBN

8214038863

Vis denne publikasjonen hos Cristin