Til hovedinnhold
Norsk English

Ungdom påvirker ungdom

Sammendrag

SINTEF har gjennomført en evaluering av ett av Statens vegvesen sine nullvisjonsprosjekter. Prosjektet omhandler utviklingen og utprøvingen av en kommunikasjonsmodell rettet mot ungdom om trafikksikkerhet i Finnmark. Kommunikasjonsmodellen er basert på at Ungdom Påvirker Ungdom (UPU) gjennom en strategi der den direkte kontakten med målgruppen er i fokus. Erfaringene fra prosjektet er meget nyttige vedrørende bruk av kommunikasjonsstrategier og har ført til at Høgskolen i Finnmark (HiF) ønsker å etablere et Trafikksikkerhetssenter. Der kan det i et miljø med høy pedagogisk kompetanse skje en videreføring og utvikling av den pedagogiske filosofien som ligger til grunn for UPU-modellen. Sentrale samarbeidspartnere i denne satsingen ved siden av HiF er Statens vegvesen Region nord, Finnmark fylkeskommune og Trygg Trafikk.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 50351300

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A05188

ISBN

8214037336

Vis denne publikasjonen hos Cristin