Til hovedinnhold
Norsk English

Resultater fra tester av Fastsandspredere i uke 3/2005

Sammendrag

Hensikten med testene på Dombås i uke 3/2005 var å prøve ut Fastsandenheter både med hensyn på funksjonalitet og driftsmessige forhold samt effekten på veg i form av friksjonstilskudd etter strøing. Tester av den typen en gjennomførte på Dombås i uke 3 er helt avgjørende for å kunne dokumentere at utviklingen går i riktig retning, og er viktig med tanke på at produsentene av sprederutstyr får objektive tilbakemeldinger om hvor utstyret fungerer.Testene gikk over 3 dager (18. – 20. januar 2005) og omfattet følgende utstyr og metoder:• Stratos Lava II, i alt 4 enheter; Luftforsvaret Rygge, Kolo Veidekke Elverum, Mesta Molde, og Mesta Dombås (Fastsand)• Arctic Machine, bil fra Finland (Fastsand)• LTFV Falköping, bil fra Kolo Veidekke Oppdal (Fastsand)• Epoke, bil fra Skanska Norge (Fastsand)• ICE-AWAY fra Flagstad AS (Calsium Magnesium Acetat)En sammenligning av utstyr fra de forskjellige leverandørene viste at det var lite som skilte i forhold til målt effekt på veg rett etter tiltak. Ved måling av langtidseffekten (30 timer etter tiltak) var det 4 spredere fra 3 av leverandørene som skilte seg positivt ut. Målinger av langtidseffekten viste at for disse sprederne var den gjennomsnittlige friksjonen for ulike prøvefelt 0,30 eller bedre. Dette må sies å være et svært positivt resultat. Fortsatt er det behov for å ha fokus på kvalitetskontroll av Fastsandutstyret i forhold til massehåndtering og utlagte mengder sand og vann. For effekten av Fastsand ser salttilsetning i strøsanden ut til å virke negativt på resultatene på vegen sammenlignet med grusmasser uten salttilsetning.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Statens Vegvesen / 600657

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Vaa

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A05179

ISBN

8214037263

Vis denne publikasjonen hos Cristin