Til hovedinnhold
Norsk English

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for samferdselssektoren

Sammendrag

Rapporten beskriver et opplegg for risikoanalyse innen samferdselssektoren. Det er fokus på beskrivelse og analyse av delsystemer, for å kartlegge deres sårbarhet med hensyn til større ulykker, evt. bevisste skadelige handlinger (sabotasje/terrorisme). Scenarioanalyser og vurdering av tiltak er behandlet på et meget overordnet nivå. Rapporten er et innspill til Samferdselsdepartementets SAMROS prosjekt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 504030

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Per Richard Hokstad

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2005

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

STF50 A05152

ISBN

8214026008

Vis denne publikasjonen hos Cristin