Til hovedinnhold
Norsk English

Flysikkerhet under omstillingsprosesser

Sammendrag

Rapporten oppsummerer resultatene fra en studie av erfaringer fra andre land vedrørende sikkerhetsmessige konsekvenser av omstillingsprosesser innen luftfart og enkelte andre sikkerhetskritiske virksomheter. Hovedvekten er lagt på å samle erfaringer med omstillingsprosesser innen svensk luftfart gjennom intervjuer, gruppesamtaler, dokumentstudier og gjennomgang av utvalgte sikkerhetsindikatorer. I tillegg har vi rapportert erfaringer fra USA og Storbritannia vedrørende deregulering og privatisering innen henholdsvis luftfart og jernbane. Videre har vi gjennomgått analyser av Challenger-ulykken og en flyulykke ved Dryden i Canada med sikte på å finne eventuelle interessante paralleller til problemstillingen i norsk luftfart . Detaljerte analyser og resultater er dokumentert i separate notater.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ragnar Rosness
  • Ulla Forseth
  • Ivonne Herrera
  • Erik Jersin
  • Stig Ole Johnsen
  • Ranveig Kviseth Tinmannsvik
  • Camilla Knudsen Tveiten

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A05102

ISBN

8214031281

Vis denne publikasjonen hos Cristin