Til hovedinnhold
Norsk English

Møte- og utforkjøringsulykker i et barriereperspektiv

Sammendrag

Rapporten beskriver en risikoanalysemodell for møte- og utforkjøringsulykker, basert på barrierer og risikopåvirkende faktorer. Modellen er benyttet til å analysere 55 møte- og utforkjøringsulykker i kurver. Resultatene av disse analysene er sammenfattet, og risikoreduserende tiltak er presentert.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 384538

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2005

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF50 A05001

ISBN

8214035627

Vis denne publikasjonen hos Cristin