Til hovedinnhold
Norsk English

Gjennomgang av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess våren 2004 i forbindelse med flytting av etaten til Bodø

Sammendrag

Målsetningen med oppdraget har vært å gjennomgå 1. utlysningsrunde av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess i forbindelse med vedtaket om flytting av etaten til Bodø ut fra følgende forhold:1. At de kompetansekravene Luftfartstilsynet setter til søkere på flyfaglige stillinger i Bodø er i tråd med de internasjonale retningslinjer og regelverk som har relevans for kompetansekrav for flyoperative inspektører, flytekniske inspektører og flyingeniører (ICAO Recommendations, European Aviation Safety Agency - EASA, Joint Aviation Requirements - JAR, Bestemmelser for Sivil Luftfart - BSL og Federal Aviation Regulations - FAR).2. At kvalifikasjonskravene i utlysningen av stillingene tilsvarer kravene til tidligere utlyste flyfaglige stillinger i Luftfartstilsynet.3. At rekrutteringsprosessen har vært hensiktsmessig; herunder vurderes:a. utlysningen (annonsenes innhold og mediebruk)b. inndeling og ”timing” av utlysningsrunden.Det overordnede formålet er å sikre en riktig og god prosess for fremtidig rekruttering, slik at sikkerheten ivaretas både i rekrutteringsfasen og i den endelige organisasjonen.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ivonne Herrera
  • Erik Jersin
  • Camilla Knudsen Tveiten

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04424

ISBN

8214035554

Vis denne publikasjonen hos Cristin