Til hovedinnhold
Norsk English

Granskingsmetodikk: Menneske - teknologi - organisasjon.En kartlegging av kompetansemiljøer og metoder

Sammendrag

Etter oppdrag fra Petroleumstilsynet har SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført prosjektet ""Granskingsmetodikk: Menneske - teknologi - organisasjon"". Målsettingen har vært å kartlegge relevante kompetansemiljøer innen ulykkesgransking, samt status for bruk og videreutvikling av granskingsmetodikk. Kartleggingen skal danne grunnlag for å vurdere dagens status og Petroleumstilsynets valg av strategi for fremtidige granskinger innen deres ansvarsområde. Kartleggingen er konsentrert om miljøer i Norden og Europa for øvrig (Nederland, Tyskland, England, Skottland), og dekker så vel universiteter og FoU-institusjoner som konsulent- og rådgivningsselskaper, havarikommisjoner og tilsynsetater.. Hovedfokus er rettet mot metoder som er knyttet til ""human factors"" og MTO - barrieretenkning. Praktisk erfaring med gransking fra ulike bransjer så som luftfart, kjernekraftindustri og oljeindustrien er vektlagt, likeledes om kompetansemiljøene deltar aktivt i metodeutvikling og har, eller kan utvikle kurstilbud innenfor temaet. I tillegg inneholder rapporten kontaktinformasjon og et stort antall weblinker.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ranveig Kviseth Tinmannsvik
  • Snorre Sklet
  • Erik Jersin

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04422

ISBN

8214035538

Vis denne publikasjonen hos Cristin