Til hovedinnhold
Norsk English

Katastrofepotensialet ved uønskede hendelser innen transport; hvilke faktorer avgjør om en hendelse utvikler seg til en storulykke

Sammendrag

Rapporten drøfter hvilke faktorer som er mest avgjørende for om uønskete hendelser innen de ulike transportområdene vil utvikle seg til storulykker (katastrofer) eller ikke. De transportområdene som dekkes er luftfart, sjøfart, vegtrafikk og jernbane, inklusive sporvei og T-bane.Rapporten er utarbeidet som et delprosjekt under hovedprosjektet Store ulykker innen transport; forekomst, læring, forebygging. Dette inngår i Norges forskningsråds FoU-program Risiko og sikkerhet i transport (RISIT). Hovedprosjektet utføres i et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og SINTEF Teknologiledelse.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Erik Jersin

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04411

ISBN

8214027292

Vis denne publikasjonen hos Cristin