Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhet i Oslofjordtunnelen: Uavhengig gjennomgangav Bergsikring - Brann - Beredskap - Teknisk utstyr - Trafikanttiltak

Sammendrag

Rapporten gir en grov og overordnet vurdering av sikkerhet og pålitelighet i Oslofjordtunnelen, med fokus på fagområdene bergsikring, brann, beredskap, teknisk utstyr og trafikanttiltak. Studien påpeker analyser og tiltak som anbefales gjennomført. Det tas forbehold om at SINTEF ikke kjenner til i hvilken grad de foreslåtte analyser og tiltak allerede er utført. Forutsetninger under studien: Arbeidet er gjennomført med begrenset mengde dokumentasjon, og uten tilgang på førstehånds informasjon/intervjuer fra Statens vegvesen vedrørende Oslofjordtunnelen. Det er ikke gjennomført noen befaring i tunnelen. Studien er dessuten gjennomført på svært kort tid.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bodil Alteren
  • Anders Beitnes
  • Per Richard Hokstad
  • Gunnar D. Jenssen
  • K. Opstad
  • J.P. Stensaas

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04407

ISBN

8214027284

Vis denne publikasjonen hos Cristin