Til hovedinnhold
Norsk English

Storulykker innen passasjertransport globalt i perioden 1991-2003

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over storulykker verden over i årene 1991-2003 innentransportområdene jernbane, sjøfart og luftfart. Storulykker er i rapporten definert som ulykkermed minst fem omkomne. Ulykkene analyseres ved hjelp av deskriptive teknikker (plott o.l.).Dataene er også splittet på verdensdeler (Asia, Afrika, Europa, Latin-Amerika, Nord-Amerika ogOceania). For Europa og Nord-Amerika er det også gjennomført trendanalyser over sammetidsperiode.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • G. Rausand

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2004

Forlag

SINTEF rapport

Hefte nr.

STF38 A04406

ISBN

8214027276

Vis denne publikasjonen hos Cristin