Til hovedinnhold
Norsk English

Hva mener mennesker med en schizofrenidiagnose er viktig for å komme i arbeid?

Sammendrag

I dette prosjektet utforsker vi hvilke aspekter ved arbeidsrehabilitering som mennesker med en schizofrenidiagnose mener er viktige for å komme i arbeid. Tjueen deltakere er intervjuet om sine erfaringer. Å være i arbeid tillegges stor betydning for verdighet, fellesskap og struktur i hverdagen. For å oppnå arbeid vektlegger deltakerne tett oppfølging over lang tid av en kompetent og trygg hjelper som forstår hva de sliter med, som formidler håp, og som hele tiden har oppmerksomheten rettet mot arbeid. Samarbeid mellom ulike hjelpere er vesentlig. I artikkelen diskuteres hvordan slik oppfølging kan ivaretas innen det norske helse- og velferdssystemet.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Wilhelm Lippestad
  • Sissel Steihaug

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2015

Publisert i

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

ISSN

1503-6707

Sted

Oslo

Forlag

Universitetsforlaget

Årgang

12

Hefte nr.

3

Side(r)

217 - 228

Vis denne publikasjonen hos Cristin