Til hovedinnhold
Norsk English

Murte yttervegger av lettklinkerblokker

Sammendrag

Anvisningen omhandler bærende yttervegger over terreng, murt med blokker av lettklinkerbetong. Anvisningen tar for seg prosjektering, utførelse og overflatebehandling. Den viser også detaljløsninger for varmeisolerte konstruksjoner som tilfredsstiller kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10).

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tore Kvande

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering

År

2012

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

523.242

Vis denne publikasjonen hos Cristin