Til hovedinnhold
Norsk English

Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materiale

Sammendrag

Anvisningen beskriver hvordan yttervegger av mur og betong ble utført i perioden 1850–1980. Byggemåten er først og fremst brukt i våre større byer. Det fins relativt få murbygninger i Norge som er eldre enn 200–250 år. Så gamle murbygninger bør behandles som særtilfeller. Anvisningen er ment som et hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring, vedlikehold og utbedring av eldre mur- og betongbygninger.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Knut I. Edvardsen
  • Tore Kvande

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Kunnskapsformidling og sertifisering
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2013

Publisert i

SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforskserien

ISSN

2387-6328

Hefte nr.

723.308

Vis denne publikasjonen hos Cristin