Til hovedinnhold
Norsk English

Virkninger av EUs klimapolitikk for 2030 : mot et grønnere Europa

Sammendrag

Denne artikkelen benytter den numeriske likevektsmodellen LIBEMOD til å analysere effekter
av EUs klimamål for 2030: Hvordan påvirker denne politikken investeringer i energisektoren,
produksjon av energi, handel med energi og konsum av energi? Vil denne politikken gi en
fornybarandel på minst 27 prosent, eller må EU innføre særskilte tiltak for å nå fornybarmålet
på 27 prosent? Artikkelen bruker også modellene LIBEMOD og Samkjøringsmodellen - en
partiell modell for kraftmarkeder - til å undersøke konsekvensene for kraftmarkedet av EUs
klimapolitikk for 2030. Vi finner at andelen vind- og solkraft er lavere i Samkjøringsmodellen
(fin tidsoppløsning) enn i LIBEMOD (grov tidsoppløsning).

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 209698

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Statistisk sentralbyrå
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2015

Publisert i

Samfunnsøkonomen

ISSN

1890-5250

Årgang

129

Hefte nr.

3

Side(r)

34 - 46

Vis denne publikasjonen hos Cristin