Til hovedinnhold
Norsk English

Forhandling, forvaltning og forvandling. Den norske samarbeidsmodellens mulighetsrom i fremtidens arbeidsliv

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 247747
  • Norges forskningsråd / 228858

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2015

Forlag

Fagbokforlaget

Bok

Den norske modellen: Internasjonalisering som utfordring og vitalisering

ISBN

978-82-450-1780-9

Side(r)

37 - 52

Vis denne publikasjonen hos Cristin