Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan pumpe kald CO2 ned i den varme sokkelen uten at brønnen går i stykker?

Sammendrag

Politikere og forskere forsøker å finne ut hvordan vi kan redusere global oppvarming. FNs klimapanel mener karbonfangst- og lagring (CCS) er en svært viktig teknologi for at verden skal lykkes med å nå togradersmålet. Men hvor skal man lagre all CO2 som er fanget?
Dersom Europa skal redusere CO2-utslipp ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS), er det behov for store steinformasjoner å lagre den i. I Utsira-formasjonen i Nordsjøen er mulig å lagre rundt 16 milliarder tonn med CO2. Det er nok til å lagre mer enn halvparten av all CO2 som skal fanges med CCS i Europa fram til 2050 bare i denne ene formasjonen!

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 233893
  • Norges forskningsråd / 193816

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Halvor Lund

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Gassteknologi

År

2015

Vis denne publikasjonen hos Cristin