Til hovedinnhold
Norsk English

Samfunnsanalyse Namdalsregionen: Samhandlingen mellom Namsos som regionby og omlandet med mål om økt vekstkraft

Sammendrag

Byregion Namsos, her også omtalt som Namdalsregionen, er en av totalt 33 byregioner som ble med i første fase av byregionprogrammet, initiert av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet i 2014. Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland, og regionenes næringsmessige potensiale. Det interkommunale nettverket Region Namdal, som består av ordførere i 13 kommuner, er ansvarlige for søknaden fra Byregion Namsos. Første fase av byregionprogrammet handler om å gjennomføre en helhetlig samfunnsanalyse (innen 2014). Høgskolen i Nord-Trøndelag ble tildelt oppdraget, og utredningen er utført i samarbeid med Trøndelag Forskning og Utvikling, Steinkjer. Region Namdal har i sin prosjektbeskrivelse fremhevet at samfunnsanalysen skal bidra til å øke det samlede kunnskapsgrunnlaget knyttet til regional utvikling. Bakgrunnen for oppdraget er: «Gjennomføre en samfunnsanalyse som peker ut muligheter for samhandling i regionen med fokus på næringsliv, kunnskap og kompetanse, arbeidsmarked og infrastruktur». Den overordnede målsettingen for denne utredningen: Utvikle kunnskap om samhandling i Byregion Namsos med tanke på et langsiktig perspektiv om å styrke vekstkraften i Namdalsregionen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Nord universitet
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2014

Forlag

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Hefte nr.

164

ISBN

978-82-7456-726-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin