Til hovedinnhold
Norsk English

TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring

Sammendrag

Dette dokumentet beskriver et forslag til ”beste praksis” for innføring av sporbarhet i norske fiskeribedrifter relatert til TraceFish standardene. Noen av områdene som beskrives er:
• Hvordan komme i gang
• Hvordan definere batchstørrelsen
• Hvordan identifisere enhetene
• Hvilken informasjon er viktigst å registrere for å innføre sporbarhet
• Hvorfor er standardisering av informasjon viktig
• Hvilket sporbarhetssystem anbefales
• Hvordan registrere sammenhengen mellom enhetene
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Nofima AS / 8599

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kine Mari Karlsen
  • Petter Olsen
  • Jostein Storøy

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2006

Forlag

Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Hefte nr.

11/2006

ISBN

978-82-7251-585-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin