Til hovedinnhold
Norsk English

Optimalisering av slakteprosess for laksefisk

Sammendrag

Prosjektet ble gjennomført som felles arbeid mellom SINTEF Fiskeri- og
Havbruk, SINTEF Energi AS og NOFIMA i tett samarbeid med FHF og
styringsgruppen.
Optimalisering av slakteprosessen i lakseindustrien er en sammensatt
operasjon av trenging, pumping og avliving uten at fisken er utsatt for høy
aktivitet- eller stressbelastning og en rask nedkjøling. Anbefalinger for en
mer automatisert slakteprosess med kontrollert stressbelastning er
utarbeidet med hensyn på forbedret produktkvalitet. Forbedringspotensial
av dagens operasjoner, trenging, kjøling og utblødning er evaluert. Det er
utarbeidet forslag til videre oppfølging av prosjektet.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Michael Bantle
  • Hanne Digre
  • Torbjørn Tobiassen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • NOFIMA

År

2015

Forlag

SINTEF Energi AS

Årgang

978-82-594-3615-3

Hefte nr.

TR A7470

Vis denne publikasjonen hos Cristin