Til hovedinnhold
Norsk English

Undersjøiske berghaller i Singapore – Bergmekaniske utfordringer = Subsea rock caverns in Singapore – rock mechanical challenges

Les publikasjonen

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kristin Hilde Holmøy
  • Petter Plassbak
  • Ming Lu

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Multiconsult AS
  • Nanyang Technological University

År

2014

Forlag

tekna

Bok

Fjellsprengningsdagen, Begmekanikkdagen, Geoteknikkdagen

ISBN

978-82-8208-044-6

Side(r)

24.1 - 24.10

Vis denne publikasjonen hos Cristin