Til hovedinnhold
Norsk English

GPS til personer med demens i regi av kommunal demensomsorg - hva må til?

Sammendrag

Det er rundt 70 000 personer med demens i Norge i dag, og
antallet dobles fram mot 2040. Flere personer med demens kommer
til å bo i eget hjem med støtte av pårørende og kommunale hjemmetjenester.
Redningssentralene melder om flere leteaksjoner etter
eldre med demens som har gått seg bort. Dette er en stor belastning
for alle parter. GPS kan benyttes til å lokalisere personer som
har gått seg bort. Flere kommuner har erfaringer med GPS-bruk, og
denne studien beskriver noen av disse.
Mål: Dersom GPS blir en kommunal tjeneste, og et av tiltakene i
demensomsorgen - hvordan skal vi ivareta rådgiving og implementering
på best måte? Hva er kunnskapsbehovet hos helsepersonell i
kommunen?
Metode: Kvalitativ metode. Fokusgruppeintervju er benyttet for
innsamling av data. Det deltok 15 informanter fra forebyggende tjenester
og sykehjem i elleve kommuner våren 2014.
Resultater: Informantene mottok sjelden eller aldri spørsmål om
GPS fra pårørende. De inviterte heller ikke til å snakke om temaet, da
de mente at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap. Informantene var
enige om at GPS bør være et tiltak på lik linje med trygghetsalarm,
men dersom GPS skal bli en kommunal tjeneste, må retningslinjer og
samarbeid etableres på tvers av etater.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Sykehuset i Vestfold HF
  • SINTEF Digital / Helse
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Drammen kommune

År

2015

Publisert i

Ergoterapeuten

ISSN

0800-3475

Hefte nr.

1

Side(r)

42 - 49

Vis denne publikasjonen hos Cristin