Til hovedinnhold
Norsk English

Internevaluering av skoleanleggets funksjonelle og estetiske kvaliteter

Sammendrag

Foredrag om hvordan internevalueringer kan gjennomføres, hvilke aspekter som bør belyses og ulike evalueringsmetoder som kan benyttes. Skoleanlegget er én av mange faktorer som har betydning for elevenes og lærenes skolehverdag. De fysiske rammene kan virke stimulerende eller hemmende på undervisning og sosialt liv. Hensikten med internevaluering er todelt. Internevaluering kan bidra til skolemiljøutvikling på den enkelte skolen, basert på refleksjon over hvordan skolelokalene brukes og oppleves. Kanskje kan skolen gjøre bedre bruk av sine lokaler og uterom. Ved å belyse gode og dårlige løsninger sett fra ulike brukerperspektiv, kan internevaluering også bidra til å bygge opp kunnskap til nytte ved planlegging av nye anlegg.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Karin Buvik

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner

Presentert på

Nettverk for utvikling av morgendagens skole

Sted

Oslo

Dato

17.04.2008 - 18.04.2008

Arrangør

Utdanningsetaten i Oslo kommune; Norsk Form

År

2008

Vis denne publikasjonen hos Cristin