Til hovedinnhold
Norsk English

Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter

Sammendrag

Sammendrag: Ikke alle virkninger i en samfunnsøkonomisk analyse kan prissettes. En bør
allikevel identifisere, beskrive og eventuelt vurdere den samfunnsøkonomiske betydningen
av dem. Denne studien omfatter en kartlegging av dagens praksis ved analyse av ikkeprissatte
virkninger av store statlige investeringsprosjekter. Vi finner at 90 % av analysene i
studien omfatter ikke-prissatte virkninger, men at denne delen av analysen ofte er
mangelfullt dokumentert, at utvikling over tid og usikkerhet ikke fremkommer, regionale
virkningers plass i analysen er uklar, og mange av aktørene savner bedre veiledning. I noen
tilfeller blandes ikke-prissatte virkningers samfunnsøkonomisk betydning sammen med
måloppnåelse, og det blir uklart hva analysen forsøker å svare på. Vi mener at en
supplerende analyse av måloppnåelse ofte vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget,
men at den må skilles fra den samfunnsøkonomiske analysen.

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Heidi Bull-Berg
  • Gro Holst Volden
  • Inger Lise Tyholt Grindvoll

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2014

Forlag

Ex ante akademisk forlag

Hefte nr.

38

ISBN

9788293253297

Vis denne publikasjonen hos Cristin