Til hovedinnhold
Norsk English

Ressursregnskap og analyse av fôrråvarer 2012. Sluttrapport

Sammendrag

Dette prosjektet er en oppfølging av et prosjekt gjennomført i 2011. Det er i prosjektet gitt en oversikt over hvilke fôrråvarer som er brukt i norsk lakseproduksjon i 2012 og hvor effektivt råvarene utnyttes i produksjonen av norsk laks. Det er også benyttet livssyklus analyse (LCA) til å beregne forbruk av ferskvann,fosfor og utslipp av CO2 (klimaspor) forbundet med produksjon av norsk laks i 2012. Resultatene fra prosjektet foreligger i form av to omfattende faglige sluttrapporter fra prosjektet, en fra Nofima (Resource utilisation of Norwegian salmon farming in 2012-2013), og en fra Sintef/SIK (LCA of Norwegian salmon production 2012). Derfor vil kun de viktigste funn fra de to fagrapportene bli presentert i denne felles sluttrapporten. For detaljer henvises det til de to åpne rapportene som kan lastes ned fra FHF sine nettsider(http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=900912). Innholdet av marine råvarer i fôret er i 2013 på om lag 30 %, og norsk laks er nå en netto produsent av marint protein. Reduksjonen i innholdet av fiskeolje i fôret de seinere årene gjør at laksen inneholder mindre av de marine omega-3 fettsyrene EPA og DHA enn tidligere. Likevel er det fortsatt 1.4 % EPA og DHA i filet, og et konsum av 130 g laksefilet i uka er tilstrekkelig til å dekke laveste anbefalte inntak av disse fettsyrene. Laksen utnytter næringsstoffene i fôret effektivt, 27 og 24 % av proteinet og energien i fôrråvarene ble deponert i fileten til laksen. Tilsvarende var retensjonen av omega 3 og fosfor i fileten på henholdsvis 26 og 13 %. Produksjon av 1 kg spiselig lakseprodukt forbrukte 1.95 l ferskvann og 11 g uorganisk fosfor og førte til utslipp av 4 kg CO2 ekvivalenter. Produksjon av fôringredienser er det som krever mest ressurser i lakseproduksjonen. 98 % av forbruket av ferskvann og 57 % av fosforet ble brukt til dyrking av planteråvarene i fôret mens 95 % av utslippet av CO2 var relatert til produksjon og transport av fôrråvarer.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900912
  • Nofima AS / 10605

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Trine Ytrestøyl
  • Turid Synnøve Aas
  • Erik Skontorp Hognes
  • Torbjørn Einar Åsgård

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

51/2014

ISBN

978-82-8296-254-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin