Til hovedinnhold
Norsk English

Utblødning av torsk i kjølt sjøvann (RSW). Vanntemperatur, utblødningstid og utblødningsgrad

Sammendrag

Forsøket undersøkte om lav vanntemperatur under blodtapping av torsk, lavere enn frysepunktet for blod, påvirket utblødningsgraden negativt sammenlignet med høyere temperaturer, ved 10, 30 og 60 minutters utblødningstid i RSW (kjølt sjøvann).
Under 60 minutter utblødning ble RSW-temperaturene i blødetankene i snitt logget til: -1,8 ºC, -0,6 ºC, 0,6 ºC, 2,7 ºC og 9,4 ºC. Den laveste vanntemperaturen (-1,8 ºC) er lavere enn frysepunktet både for blod og fiskemuskel. Ved alle blødetidene i dette kaldeste vannet kunne det derfor oppstå frysing i bløggesnitt som eventuelt skulle hindre god utblødning, særlig ved de lengste blødetidene (30 og 60 min).
Sensorisk vurdering av utblødningsgrad konkluderte med at utblødning i RSW ved lav temperatur (-2 ºC) ikke gav dårligere blodtapping enn utblødning like lenge ved høyere vanntemperaturer. I de to kaldeste vanntemperaturene var det også signifikant forskjell (p<0,05) i utblødningsgrad mellom 10 og 60 min blødetid, der 60 minutter gav bedre blodtapping enn 10 minutter. De relativt lave vanntemperaturene senket ikke temperaturen i bløggesnitt så mye, eller så raskt, at frysing av blodet påvirket blodtappingen negativt.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Nofima AS / 20325

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Leif Akse
  • Sjurdur Joensen
  • Torbjørn Tobiassen
  • Vidar Hardarson

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Energi AS

År

2008

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

26/2008

ISBN

978-82-7251-657-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin