Til hovedinnhold
Norsk English

Energi- og miljøpåvirkning av elbil Systemanalyse med EMPS (Samkjøringsmodellen)

Sammendrag

Målet med denne studien er å finne ut hvordan innføring av elbil i Norge påvirker det norske og europeiske kraftsystemet og de tilhørende klimagassutslipp. Simuleringsmodellen EMPS blir brukt for å sette opp forskjellige scenarier med og uten elbil. I tillegg undersøkes hvordan resultatene forandrer seg når elbil-innføringen ses i sammenheng med ekstra installert vindkraft i Norge.

Dagens kraftverkspark er dominert av fossile kraftverk og dermed går de marginale CO2-utslippene fra kraftsektoren opp ved innføring av elbiler, tilsvarende ca. 73 CO2-g/km.
Dersom man ser introduksjon av elbil i sammenheng med utbygging av ekvivalent mengde ny vindkraft i Norge viser simuleringene at de totale utslippene fra kraftsektoren faktisk går noe ned sammenlignet med "null-situasjonen". Man kan i det tilfellet dermed konkludere med at CO2-reduksjonen innenlands som følge av elbiler tilsvarer 1-til-1 utslippene fra de bensin-/diesel-bilene som erstattes.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF Energi AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2014

Forlag

Sintef Energi AS

Hefte nr.

TR A7385

ISBN

9788259435828

Vis denne publikasjonen hos Cristin