Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjonsarbeid. Organisasjon, kultur og ledelse

Sammendrag

Innovasjonsarbeid ? organisasjon, kultur og ledelse gir en praktisk tilnærming til akademisk kunnskap om innovasjon. Boken har som målsetting å gi leseren en forståelse av og et vokabular for å snakke om innovasjonsarbeid i organisasjoner ? og derigjennom bidra til innovasjon. Rammen for boken er innovasjon i etablerte organisasjoner, og forfatterne legger vekt på å behandle nyere tenking innen organisering og gjennomføring av innovasjonsarbeid. Den teoretiske innsikten illustreres av eksempler på erfaringer hentet fra praksisfeltet. Fremstillingen er nyttig og relevant uavhengig av om man har en akademisk eller praktisk inngang til innovasjonsarbeid.

Kategori

Vitenskapelig monografi

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Tone Merethe Aasen
  • Oscar Amundsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2015

Sted

Oslo

Forlag

Gyldendal Akademisk

ISBN

978-82-05-47212-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin