Til hovedinnhold
Norsk English

Ikke i form på jobben

Sammendrag

Denne rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Energi, Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF og Vestfold Fylkeskommune. Det er utviklet et løsningsbasert verktøy, for registrering av inneklimaproblemer for ansatte i arbeidsmiljøet, som er tilgjengelig via smarttelefon, nettbrett og pc.
Konklusjon.
Verktøyet ble positivt mottatt av personalet som støtte til kommunens valgte kvalitetssystem og FDV- system (Forvaltning, drift og vedlikehold).
Det å bruke Qm+ for å melde fra om inneklimaproblem var helt greit.
75% ga oss tilbakemelding på at de selv hadde gjort noe for å løse problemet, og 50% hadde kommet med egne forslag til forbedringer. Dette viser et stort potensiale fra brukerne til å engasjere seg i problemet og bidra til løsninger. Her ligger det til rette for å utløse dette potensialet og engasjementet slik at problemene kan løses lokalt i størst mulig grad.
På den andre siden kan en stille spørsmål med oppfølgingen av innmeldte saker. Flere måneder etter innmelding ligger over 60% av sakene enda hos saksbehandler og har ikke kommet videre i systemet. Hvis dette er representativt, kan det underminere hele systemet for innmelding av problemer.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Elisabeth Haugen
  • Frode Frydenlund

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2014

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7449

ISBN

978-82-594-3661-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin