Til hovedinnhold
Norsk English

Anskaffelse av måleutstyr for måling på fire hurtig-ladestasjoner for elbil

Sammendrag

Prosjektet ble gjennomført svært nær de planlagte rammer. Prosjektet har vist merverdi av avanserte målinger på hurtig-ladestasjoner inkludert mulighetene til å se hurtige/transiente forløp i strøm og spenning ved tilkobling av elbilen til hurtigladere og start av ladeforløp. Man kan detaljert analysere de ulike elbilenes ladeforløp samt innvirkning fra temperatur (luft), batterienes restkapasitet ved ladestart med mer. Støtten fra Transnova ga mulighet til at man på et tidlig tidspunkt i utrullingen av hurtigladestasjoner i Norge fikk foretatt målinger av nett-tilbakevirkningen fra slike ladestasjoner.

Nettpåvirkningen mht spenningsforstyrrelser er liten fra alle de fire hurtigladestasjonene det er målt på som resultat av dette prosjektet. Dette viser at det ikke skal være problemer med nett¬påvirkning så lenge nettselskapene gjør en grundig jobb før tilknytning av nye hurtiglade¬stasjoner. Nettselskap-ene må sørge for at ladestasjoner blir plassert i områder der fordelingsnettet er sterkt nok, selv om det i enkelte tilfeller kan bli nødvendig med nettforsterkning om det er tungtveiende grunner for plassering av hurtigladestasjon et sted nettet i utgangspunktet er for svakt.

Målingene dokumenterte også en sterk økning i utnyttelsen/brukstiden til ladestasjonene i løpet av kun ett år. Tre av ladestasjonene har så høy brukstid at det sannsynligvis oppleves som problematisk for brukerne.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Seljeseth

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2014

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7440

ISBN

978-82-594-3601-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin