Til hovedinnhold
Norsk English

Vurdering av vanntemperatur i Aurlandsvassdraget i perioden 2004-2006

Sammendrag

Dette studiet har hatt som hovedmål å analysere vanntemperaturforholdene i Aurlandsvassdraget med den hensikt å bedre forstå hvilke faktorer som påvirker vanntemperaturen i Aurlandselva, samt foreslå tiltak som vil kunne bedre forholdene for fisk i vassdraget. Basert på vanntemperaturdata fra perioden 2004-2006 later det til at temperatursjiktning i liten grad (kun svak gradient) dannes i Vassbygdvatn. Tilført varmeenergi fordeles over hele vannvolumet og hindrer derfor en ønsket oppvarming av overflatevannet i Vassbygdvatn. Analysen viser at det er overflatevannet i Vassbygdvatn som i stor grad bestemmer vanntemperaturen i Aurlandselva. Dannelse av sjiktning med høyere overflatetemperaturer som følge antas å være et meget sentralt tiltak for å bedre forholdene for fisk i Aurlandselva.

Vassbygdelvi bidrar nesten alltid positivt til oppvarming av Vassbygdvatn mens Aurland I alltid bidrar negativt (null-bidrag når Aurland I står). Beregningene viser at Aurland I generelt bidrar mer negativt enn Vassbygdelvi bidrar positivt.

De viktigste forholdene som bestemmer hvorvidt temperatursjiktning kan dannes er trolig:
• Mengden vann som slippes ut fra Aurland I (kraftproduksjon)
• Vannføring og vanntemperatur i Vassbygdelvi
• Lufttemperaturen/stråling

For å vurdere mulighetene for å forbedre vanntemperaturforholdene i Vassbygdvatn, både ved dagens kjøremønster og ved en framtidig økt effekt-innstallasjon, så anbefales det å utføre en analyse hvor en numerisk modell tilpasses Vassbygdvatn og et antall definerte scenarier simuleres.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2010

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

TR A7008

ISBN

978-82-594-3447-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin