Til hovedinnhold
Norsk English

Vellyket test av nytt bunntrålutstyr (2 videoer)

Sammendrag

Ett nytt bunngear for trål bestående av halvsirkelformede HDPE-seksjoner, "Semi-circle spreading gear" -
SCSG, kan gi ca. 8 % mer spredning enn et tilsvarende rockhopper gear.

Videoer fra smallscala- og fullskala forsøk

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Andre
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Vis denne publikasjonen hos Cristin