Til hovedinnhold
Norsk English

Modellforsøk med tradisjonelle og alternative bunngear for trål i SINTEFs prøvetank i Hirtshals (FHF Nyhetssak)

Sammendrag

Modellforsøk med tradisjonelle og alternative bunngear for trål i SINTEFs prøvetank i Hirtshals

Kategori

Briefs

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 216423
  • Andre
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Eduardo Grimaldo
  • Svein Helge Gjøsund
  • Kurt Hansen
  • Manu Berrondo Sistiaga

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2012

Vis denne publikasjonen hos Cristin