Til hovedinnhold
Norsk English

Bacalao – en fokusgruppestudie i Spania

Sammendrag

Nofima Marked og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med studien var å problematisere innholdet i ”bacalao”, både som begrep og produkt. Vår antagelse var at ”bacalao” i Spania er veldig sterkt knyttet opp til fullsaltet fisk/saltfisk. Men bacalao er og det offisielle navnet på torsk og alle torskeprodukter må derfor merkes med bacalao om de er saltet eller ei. Gjennom observasjoner i spansk dagligvare, er det ingen tvil om at lettsaltede og fryste torskeprodukter er utbredt i det meste av Spania. Disse produktene, som er tydelig merket med ”bacalao” og betegnelser/informasjon som viser at de inneholder salt, kan av noen oppfattes å være utvannet saltfisk, av andre å være fryst filet av torsk. Konklusjonen (som man må være forsiktig med fordi metodikken ikke tillater at man generaliserer resultatene) peker mot at tradisjonell saltfisk fremdeles er referansen og viktigste assosiasjonen til begrepet ”bacalao”. Samtidig synes det klart at ”bacalao” også må tilpasse seg en ny situasjon, en situasjon hvor det finnes en rekke produkter merket bacalao fordi de er laget av torsk. Dette skyldes at bacalao også er det offisielle navnet på torsk (Gadus spp)
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Nofima AS / 20675

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jens Østli
  • Lorena Jornet Gallart

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean

År

2009

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

17/2009

ISBN

978-82-7251-681-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin