Til hovedinnhold
Norsk English

Sporbarhet av villfanget fersk hvitfisk for innenlandsmarkedet i Norge

Sammendrag

Fersk fisk har vært mye i fokus i media i de senere årene. Mange forbrukere er usikre på hvordan de skal vurdere kvaliteten på fisken. For å gi forbrukerne bedre informasjon om hvor fersk fisken er, innfører Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet nye merkekrav fra 1. januar 2010 for fersk fisk, som omsettes til forbruker. Kravet for villfanget hvitfisk er at den skal merkes med fangstdato.
Kravet til dokumentasjon på fisk vil øke. Havressursloven trådde i kraft 01.01.2009 og gir grunnlag for å lage forskrifter med mer detaljerte krav til sporbarhet på fisk. I tillegg vil det komme nye EU-krav fra 1. januar 2010 (IUU-forordning). Disse kravene vil blant annet kreve at det skal lages et fangstsertifikat som dokumenterer opprinnelse for hver forsendelse av hvitfisk eksportert til EU. Bedriftene må med andre ord kunne dokumentere hvilke sluttsedler hvitfisken kommer ifra i en forsendelse av hvitfisk. Kravet om fangstsertifikat er et tiltak for å forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske.
Denne rapporten er en delrapport i prosjektet ”Tracefish Innføring i Norsk Sjømatindustri - Innenlandsmarked”. Rapporten vurderer hvilken informasjon som er tilgjengelig hvor, hos et fiskebruk, en grossist og en butikk, og hva som må på plass for at butikken og forbrukerne skal få mer informasjon om den ferske hvitfiskfileten. I tillegg vurderes det om bedriftene oppfyller dagens og kommende lovkrav for dokumentasjon på fisk, og hva eventuelt bedriftene må gjøre for å oppfylle kravene.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Nofima AS / 20388

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kine Mari Karlsen
  • Kathryn Anne-Marie Donnelly
  • Eskil Forås

Institusjon(er)

  • NOFIMA
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2009

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

1/2009

ISBN

978-82-7251-663-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin