Til hovedinnhold

Numerical and experimental study of the flow around two ship sections side-by-side

Numerical and experimental study of the flow around two ship sections side-by-side

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN9191K, NS9191K
  • Research Council of Norway (RCN) / NN9191K, NS9191K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Tufan Arslan
  • Jan Hendrik Visscher
  • Bjørnar Pettersen
  • Helge Ingolf Andersson
  • Chittiappa Muthanna
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Skip og havkonstruksjoner
År
Forlag
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
Bok
Proceedings ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, Volume 2: CFD and VIV
Hefte nr.
2
ISBN
978-0-7918-4540-0