Til hovedinnhold
Norsk English

«Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet – en kvalitativ studie»

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Marit Solbjør
  • Elin Birgitte Ljunggren
  • Hanne H. Kleiven

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2014

Publisert i

Nordisk tidsskrift for helseforskning

ISSN

1504-3614

Årgang

10

Side(r)

43 - 55

Vis denne publikasjonen hos Cristin