Til hovedinnhold
Norsk English

Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil

Sammendrag

Bakgrunnen for dette prosjektet var en diskusjon med laksenæringen om hvorvidt elektrisk bedøvelse kan påføre skader på laks som gir blødninger i filet. I dette prosjektet har vi kartlagt næringens egen oppfatning av utfordringer knyttet til bedøvelse og produktfeil. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse samt intervju av lakseslakterier, røykeri- og fileteringsbedrifter. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at de fleste slakteriene ikke har vesentlige utfordringer med kvalitet, det er imidlertid noen som rapporterer om store utfordringer knyttet opp mot kvalitet. Resultatene viser at problemene med ryggknekk og blodflekker i forbindelse med strømbedøving er redusert. I tillegg ble det utført en kartlegging av hvilken type bedøvelse slakteriene benyttet og om alle var klar for utfasingen av CO2 etter 1. juli 2012. Per nå er det totalt 50 slakterier i Norge og av disse deltok 39 anlegg i spørreundersøkelsen. I september 2012 var det bare 2 slakterier som ikke hadde faset ut CO2. Det ene slakteriet har dispensasjon og det andre legger om etter ombygging. I dag benyttes slag eller strøm hver for seg for bedøving av fisken, eller i kombinasjon.
Teknologien for å sikre god bedøving og kvalitet er tilgjengelig, men industrien påpeker viktigheten av å ha en kontrollert og jevn flyt av fisk gjennom slaktelinjen for å sikre god kvalitet og velferd.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

 • Nofima AS / 21305
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 900697

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Torbjørn Tobiassen
 • Hilde Herland
 • Morten Heide
 • Jens Østli
 • Geir Sogn-Grundvåg
 • Kjell Øyvind Midling
 • Ulf Gøran Erikson
 • Hanne Digre

Institusjon(er)

 • NOFIMA
 • SINTEF Ocean / Havbruk
 • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2012

Forlag

Nofima AS

Hefte nr.

32/2012

ISBN

978-82-8296-021-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin