Til hovedinnhold
Norsk English

Broutforming på hurtigbåter.Kartlegging av problemer med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på hurtigbåt-bro

Sammendrag

Denne rapporten tar for seg kartlegging av broutforming på hurtigbåter. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført våren 2014. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er utfordrende i forbindelse med utforming og funksjonalitet på teknisk utstyr på hurtigbåtbroer, og gjennom dette gi innspill til leverandører om forbedringer av utstyr og plassering av dette.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 210487

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • NTNU Samfunnsforskning AS
  • SINTEF Ocean / Havbruk

År

2014

Forlag

NTNU Samfunnsforskning AS

Vis denne publikasjonen hos Cristin