Til hovedinnhold
Norsk English

Strategisk (ny)orientering og organisatorisk (re)strukturering i norsk sjømatindustri

Sammendrag

Den konvensjonelle strategiske visdom, slik som vi finner den innenfor industriell økonomikk er blitt utfordret av andre syn som betrakter strategi som et fremvoksende fenomen snarere enn som en singel-loop-læringsprosess. Forståelse av hvordan slike prosesser virker og hvilken innvirkning de har på organisasjoner, individer og i siste instans samfunnet er et område med økende oppmerksomhet. Denne artikkelen innleder med en beskrivelse og drøfting av sentrale perspektiver innen strategifaget (voluntarisme og determinisme; prosess og posisjon) som ender opp med en argumentasjon i favør av en pluralistisk forståelse og tilnærming. Deretter drøftes noen strategiske imperativer og handlingsmuligheter for industrielle aktører innen norsk sjømatindustri.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Torgeir Edvardsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2001

Publisert i

Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi

ISSN

0803-6799

Årgang

11

Hefte nr.

1

Side(r)

67 - 78

Vis denne publikasjonen hos Cristin