Til hovedinnhold
Norsk English

Håndtering av utfordrende elektriske apparater som tilknyttes elektrisitetsnettetUtfordringer i form av kostnader i nettet, og rutiner for håndtering av utfordrende elektriske apparater

Sammendrag

Klimaendringer og hensynet til miljø og energiknapphet på ren og fornybar energi fører til stort internasjonalt fokus på energieffektivisering og stadig mer energieffektive elektriske apparater. Glødelampen er på god vei med å bli faset ut av markedet og det diskuteres allerede "hva man skal gjøre" med for eksempel tradisjonelle varmtvannstanker som er ansett og ikke være energieffektive nok. Energieffektivisering av elektriske apparater ser ut til å bidra til elektrisk sett mer utfordrende elektriske apparater som eksempelvis trekker større strøm en kortere del av tiden. Disse utfordringene gjør det nærliggende å stille spørsmål om hvordan slike elektriske apparater skal håndteres når kunder ønsker å knytte dem til nettet.
Energi Norge har gitt SINTEF Energi i oppdrag å vurdere hvordan man kan og bør håndtere utfordringen med nye utfordrende elektriske apparater og om mulig innenfor prosjektets rammer å komme med forslag til rutiner, håndtering samt grenser mellom ulike grupper av apparater. En viktig del av oppdraget var også å vurdere anslag over kostnader i nettet forbundet med utfordrede elektriske apparater som er beregnet av Energi Norge i samarbeid med flere norske nettselskaper. SINTEF Energi sitt arbeid bekrefter at storskala forsterkning av det norske lavspenningsnettet for uforbeholdent å takle alle nye energieffektive apparater i handelen vil være kostbart og at det bør vurderes retningslinjer og tiltak mht håndtering av utfordrende elektriske apparater.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helge Seljeseth
  • Kjell Sand
  • Tarjei Benum Solvang

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7203

Vis denne publikasjonen hos Cristin